Sidan publicerad

Vi har valt att släppa sidan för allmän beskådan nu,
Vid sidan av knackandet på hemsidan bygger vi även en ny lokal som är anpassad för biodlingens behov, mer om detta längre fram.