Miljö

Det låter kanske märkligt att ha en miljöinformation hos biodlare med tanke på att utan bin (både sådana vi har och vilda bi) hade vi inte haft några grödor som växer, inga frukter att äta…MEN, som biodlare gör vi vad vi kan för att minimera vårt avtryck.
Vi börjar med våra kupor som vi har våra bisamhällen i. En del biodlare har plast/frigolitkupor, men vi tror att det är bättre med trä. En träkupa håller dessutom mycket längre och ser i vår mening bättre ut.
Våra kupor är placerade nära där vi finns och de som inte står invid vår hemmabas står på sådana platser vi ändå passerar mer eller mindre dagligen, dvs det blir inga onödiga körningar.
Vid slungning av honung blir det täckvax över som återvinns och används i biodlingen alternativt till diverse biprodukter såsom cerat.

Vår honung tappas upp i plastburkar. Plastburkar är faktiskt mer miljövänligt än glas! Här har vi mer information om detta.